Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Pensionsfond SEK – Lux (Risknivå 3)

En fond för långsiktigt pensionssparande

  • Bred placeringsinriktning och riskspridning.
  • Passar i alla typer av pensionsförsäkringar.
  • Rekommenderad spartid på minst 5 år.

En fond för långsiktigt pensionssparande

  • Bred placeringsinriktning och riskspridning.
  • Passar i alla typer av pensionsförsäkringar.
  • Rekommenderad spartid på minst 5 år.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Om SEB Pensionsfond SEK – Lux

SEB Pensionsfond SEK – Lux är speciellt anpassad för ett långsiktigt pensionssparande. Du kan placera fonden i ditt individuella pensionssparande (IPS), din premiepension och din tjänstepension. SEB Pensionsfond passar dig som inte vill eller kan vara så aktiv med att bevaka utvecklingen och lämpar sig främst för ett sparande på minst fem år.

När du väljer en pensionsförsäkring från SEB så placeras dina pengar automatiskt i SEB Pensionsfond om du inte själv gör ett aktivt val.

Fakta och avgifter

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital.

Förvaltningsavgift: 1,25 %
Resultatbaserad avgift: Nej
Jämförelseindex: Relevant jämförelseindex saknas
Fondnummer: 198
Fondens fullständiga namn: SEB fund 3 – SEB Pension Fund


SEB Pensionsfond – Lux är en blandfond som placerar i aktier, obligationer och fonder som ger exponering mot andra tillgångsslag, exempelvis råvaror och valutor. Fonden har inget jämförelseindex vilket ger förvaltaren mer frihet i sina placeringsbeslut.

Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

Du kan läsa mer om fondens fullständiga placeringsmöjligheter i det fullständiga prospektet.

Så köper du SEB Pensionsfond SEK – Lux

Vill du förvara fonden i ditt privata pensionssparande eller i din tjänstepension?

Då kan du logga in på internetbanken och köpa SEB Pensionsfond SEK – Lux.
Logga in och köp fonden

Vill du välja fonden i din premiepension?

På Pensionsmyndigheten kan du göra fondval och välja SEB Pensionsfond – Lux.
Till Pensionsmyndigheten