Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Dynamisk Aktiefond

Placera i aktier utan att behöva göra aktiva val

  • Bred aktiefond med global inriktning
  • Flexibel risknivå som kan justeras efter marknadsläget
  • Smart och enkel lösning för ditt aktiesparande

Placera i aktier utan att behöva göra aktiva val

  • Bred aktiefond med global inriktning
  • Flexibel risknivå som kan justeras efter marknadsläget
  • Smart och enkel lösning för ditt aktiesparande

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Om SEB Dynamisk Aktiefond

Fonden är en global aktiefond som placerar i bolag över hela världen, inklusive tillväxtmarknader. Fonden har en dynamisk inriktning, vilket innebär att förvaltaren har möjlighet att variera risknivån i fonden beroende på hur SEB bedömer det rådande marknadsläget. Det betyder att fonden kan växla mellan en tydligt offensiv och en mer defensiv karaktär.

Fonden passar dig som vill ha en bred och flexibel aktieplacering som gör att du själv slipper göra aktiva val. Med SEB:s marknadsbedömning som utgångspunkt ansvarar förvaltaren för att välja vilka regioner, branscher och bolag som passar bäst i olika marknadslägen. Rekommenderad spartid är minst 5 år och du måste kunna acceptera att värdet på fondandelarna kan variera och även falla.

Fonden går att handla via fondkonto, investeringssparkonto (ISK), individuellt pensionssparande (IPS), fondförsäkring och premiepension.

Fakta och avgifter

Förvaltningsavgift: 1,25 procent
Resultatbaserad avgift: 10 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex
Jämförelseindex: MSCI All Country World Net Return Index
Fondens fullständiga namn: SEB Dynamisk Aktiefond
Fondnummer: 376
Risknivå: På en skala 1–7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 4.


Derivatinstrument används för att nå investeringsmålet och för att effektivisera förvaltningen. I kurslistan hittar du fondens faktablad och prospekt. Där kan du läsa mer om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter.