Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Blockchain Economy Exposure Fund

Investera i blockkedjeteknik

Umgås i ett metaversum, spåra bananernas ursprung i affären eller köpa digitala tokens (NFT:s). Allt detta har blivit möjligt tack vare blockchain-teknik. En teknik som helt kan förändra hur vi kommer göra affärer, socialisera eller identifiera oss framöver. Vissa menar att blockchain kan vara en viktig pusselbit i en fjärde industriell revolution. Med vår nya fond har du möjlighet att investera i bolagen som redan är med på resan.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Om SEB Blockchain Economy Exposure Fund

Ger en exponering mot 50–75 bolag som på ett eller annat sätt tillverkar produkter eller tjänster som bygger på blockchain-teknik eller som stöttar utvecklingen av blockchain-ekonomin.

Fonden förvaltas indexnära genom att följa indexet Solactive Blockchain Economy Index. Investerar globalt i allt från småbolag till större bolag som har hängt på trenden och sett möjligheterna i den nya tekniken.

Investerar inte i bolag som huvudsakligen investerar i eller tillhandahåller tjänster för handel med kryptovaluta eller som är verksamma inom utvinning av kryptovaluta.

År 2025 kommer 10 procent av global BNP att finnas lagrad på en blockkedja.
World Economic Forum

Varför investera i blockchain?

Se filmen med SEB:s expert Johan Javeus och fondens förvaltare Rickard Lundquist.

Fondens 5 fokusområden som drar nytta av blockchain-ekonomin

 1. Blockchain-teknologi – ett område som spänner över flera olika områden och som kan lösa följande problem:

  Färre mellanhänder för finansiella transaktioner – blockchain, eller blockkedjor på svenska, minskar behovet av centrala aktörer som myndigheter, finansinstitut och större handelsplattformar för att säkra transaktioner. Det sker istället på blockkedjan.

  Förfalskningar
  – kan bevisa äkthet och säkerställa kvalitet och ursprung. Flera exklusiva klädesmärken börjar använda blockchain-teknik för att säkerställa att deras produkter inte är falska kopior.

  Verifiera legala dokument
  – exempelvis genom ”smarta kontrakt” som är avtal där villkoren skrivs in i en kod som lagras i ett decentraliserat blockchain-nätverk.

  Spårbarhet och miljöpåverkan
  – kan hjälpa konsumenten att följa varifrån varor kommer, vilket idag är möjligt hos vissa livsmedelskedjor där du kan scanna en QR-kod och få reda på produktens ursprung. Genom att spåra varornas ursprung går det också att skapa effektivare flöden av varor eller livsmedel, vilket kan bidra till minskad klimatpåverkan.

  Minska elförbrukning och elkostnader
  – registrera eller underlätta transaktioner mellan generatorer och konsumenter av energi och skapa försäljning av överskott på förnybar energi till andra genom automatiserade smarta e-kontrakt. 

  Exempel på bolag verksamma inom området för blockchain-teknik är Visa och Mastercard som erbjuder betalningstjänster och AMD som exempelvis tillverkar hårdvaror som processorer.
 2. Digital säkerhet – blockchain-tekniken kan användas för att förhindra olika typer av dataintrång, identifiera stölder, cyberattacker eller falska transaktioner. Det säkerställer att data hålls privat och säkert. Exempel på bolag verksamma inom området är Palo Alto Networks och Fortinet som är inriktade på cybersäkerhet.
 3. NFT och Tokenization – NFT är en förkortning av engelskans ”non-fungible token” som i princip betyder en ”icke utbytbar värdehållare”. Enkelt förklarat är det ett sätt att göra digitala varor unika, exempelvis konstverk, så att de därmed kan betraktas som original. Ett område som exploderat i popularitet. Exempel på bolag inom området är det amerikanska biografföretaget AMC och Warner Music.
 4. Metaverse – med hjälp av 3D-teknik kan människor umgås och kommunicera med varandra i olika virtuella världar. För att skapa en verklighetstrogen upplevelse används AR (augmented reality) och VR (virtual reality). Än så länge har utvecklingen framförallt drivits av spelindustrin, men framöver kan många andra typer av möten komma att utföras i en metaversemiljö. Exempel på bolag verksamma inom området är Meta (tidigare Facebook), Roblox, Apple och Snap.

  Läs SEB Investment Outlook om Metaverse 
 5. Big Data & AI – insamling av enorma mängder data som analyseras och bearbetas med hjälp av artificiell intelligens (AI). Datat kan komma från många olika källor och är ofta av samma typ, till exempel används GPS-data från miljontals mobiltelefoner för att minska trafikstockningar. Tekniken gör det möjligt att samla in uppgifter mycket snabbt och analysera dem för att få nya insikter. Exempel på bolag verksamma inom området är de amerikanska bolagen NVIDIA och Veritone, som är ledande inom AI-bearbetning.
En man som sitter framför en dator.

Kort om SEB Blockchain Economy Exposure Fund

 • Fonden går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar.
 • Risknivå 6 av 7 (hög risk).*
 • Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

* Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

För mer information som exempelvis kostnader, läs mer i fondlistan

Frågor och svar om SEB Blockchain Economy Exposure Fund

Blockchain, eller blockkedja på svenska, är i grunden en databas för att registrera information på ett sätt som gör det svårt eller omöjligt att ändra, hacka eller lura systemet. En blockkedja är en digital redovisning av transaktioner som dupliceras och distribueras över hela nätverket av datorsystem i blockkedjan. Varje block i kedjan innehåller en stor mängd transaktioner, och varje gång nya transaktioner sker registreras detta genom att ett nytt block länkas till blockkedjan. En annan egenskap är att all information på blockkedjan är publik, vilket gör att man kan vara säker på att alla tittar på samma sak och att det bara finns en korrekt version av databasen. Som användare behöver man alltså inte lita på någon central motpart som garanterar att informationen är korrekt. Det sköter blockkedjetekniken om. Denna decentraliserade databas som hanteras av flera deltagare är även känd som Distributed Ledger Technology (DLT). Web 3.0 bygger på blockchain och möjliggör bland annat att individer kan äga digitala tillgångar.

Fonden har en indexnära förvaltning och ger en exponering mot temat blockchain-ekonomi genom att investera i de bolag som ingår i indexet Solactive Blockchain Economy Index. I konstruktionen av indexet används ett verktyg som söker igenom stora mängder data för att hitta företag med tydlig koppling till blockchain-ekonomin och fondens underliggande teman (blockchain-teknologi, digital säkerhet, NFT & Tokenization, Metaverse och Big Data & AI). Verktyget rangordnar företagen efter deras koppling till temat och väljer de med starkast koppling i varje underliggande tema. Indexet rebalanseras två gånger per år och är anpassat efter SEB Investment Managements hållbarhetspolicy, vilket gör att indexet bland annat utesluter bolag verksamma inom fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen som strider mot internationella konventioner. Ytterligare restriktioner tillämpas också i relation till kryptovalutor och utvinning av kryptovaluta.

Fonden har en årlig avgift på 0,65%.

Risken i den här fonden är hög, 6 av 7 på riskskalan. Den främsta risken är marknadsriskerna, det vill säga att marknaden kan röra sig kraftigt upp eller ner i värde. Även valutarisker kan förekomma eftersom fonden placerar i bolag över hela världen, framförallt i USA.

Nej, fonden investerar inte direkt eller indirekt i kryptovalutor. Fonden investerar inte heller i kryptomäklare, det vill säga handelsplattformar utan banklicens där man kan köpa kryptovalutor. Dels för att risken för penningtvätt bedöms vara hög, dels för att konsumentskyddet för handel i kryptovalutor än så länge är lågt. Som investering är kryptovalutor fortfarande ett osäkert tillgångsslag, marknaderna är ofta väldigt volatila och tillsynsmyndigheter både i Sverige och Europa är restriktiva. Därför har vi i dagsläget en avvaktande hållning till dessa tillgångar.

Nej. Bolagen i fonden får inte ha mer än 5 procent av sin verksamhet inom utvinning av kryptovaluta, då vi bedömer att energikonsumtionen vid utvinning av kryptovaluta i vissa fall är för hög.

Fonden förvaltas av Rickard Lundquist som arbetar i förvaltningsteamet för Index & Solutions inom SEB:s fondbolag, SEB Investment Management. Rickard har över 10 års erfarenhet av just indexförvaltning och teamet han ingår i är särskilt inriktat på att investera just efter en mer datadriven och kvantitativ investeringsprocess.

Blockchain-tekniken har potential att på sikt förändra ekonomin i dess grundvalar och kan komma att påverka många olika sektorer, allt från Finans till Hälsovård. IT-fonder har mer exponering mot exempelvis hårdvaror, mjukvaror eller processorer, vilket gör att dessa fonder har en smalare exponering när det kommer till sektorer. Som fonden är uppbyggd idag ingår också fler småbolag jämfört med en IT-fond men över tid tror vi att detta kommer att förändras i takt med att användningen av tekniken ökar och bolagen involverade i blockchain blir större.