Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investera i AI – SEB Artificial Intelligence Fund

AI-revolutionen är här – och du kan investera i den. Med SEB Artificial Intelligence Fund får du tillgång till bolagen som antingen utvecklar eller gynnas av användningen av den världsomvälvande AI-tekniken.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Om SEB Artificial Intelligence Fund

 Gynnas av AI-vågen

En aktiefond som investerar i bolag som direkt gynnas av AI-revolutionen, t ex. bolag som utvecklar AI-teknik eller som skapar nya affärsmöjligheter med hjälp av tekniken.  

 Erfaret förvaltarteam

Fonden förvaltas aktivt av ett team med mångårig erfarenhet av fondförvaltning inom teknikområdet. 

 Hållbara egenskaper

En artikel 8-fond eller så kallad ljusgrön fond enligt EU:s hållbarhetsregelverk SFDR, vilket innebär att fonden delvis investerar hållbart.

Bolag som fonden investerar i

 1. De som ligger i framkant med att utveckla AI-teknik

  Här hittar vi många av de stora techjättarna som exempelvis Nvidia, Microsoft och Google, men också mindre nischade AI-bolag. De stora välbekanta tech-bolagen är i många fall de som idag har kommit längst när det kommer till användning och utveckling av AI.
 2. De som drar nytta av användningen av AI

  Här hittar vi bolag som erbjuder produkter som kan hantera stora mängder data, till exempel processorer och datalagring vilket behövs för att träna AI-modeller.
 3. De som använder AI-tekniken för att hitta nya affärslösningar

  AI-tekniken öppnar dörrar för en mängd verksamheter som kan utföras mycket mer effektivt, allt från jordbruk till juridiska tjänster. Läkemedelsbolag är ett annat exempel som med hjälp av AI-teknik tar fram nya läkemedel både snabbare och billigare jämfört med tidigare. 

Varför investera i AI?

Se filmen med en av fondens förvaltare Johan Söderström.

Vi frågar ChatGPT* – vilka är fördelarna med AI?  

Effektivitet och produktivitet: AI automatiserar uppgifter snabbare och effektivare, vilket minskar kostnader och ökar produktiviteten.

Bättre beslutsfattande: AI analyserar data för att fatta informerade beslut och optimera affärsstrategier.

Kundupplevelse: AI gör det möjligt att förstå och svara på kundens behov på ett mer anpassat sätt, vilket ökar kundnöjdheten.

Konkurrensfördel: AI ger företag en fördel genom att möjliggöra innovation och utveckling av nya produkter och tjänster.

Automatisering: AI automatiserar uppgifter och frigör mänskliga resurser för mer kreativa arbetsuppgifter.

Tillväxtpotential: AI-teknologin utvecklas snabbt och erbjuder stor potential för tillväxt och innovation.

*(Texten har skrivits med hjälp av AI-roboten ChatGPT, som ägs av Open AI som Microsoft är en stor ägare i.)

Kort om SEB Artificial Intelligence Fund

 • Fonden går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar.
 • Risknivå 5 av 7.
 • Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

 Läs mer om fonden i vår fondlista  

Frågor och svar

AI står för artificiell intelligens och är en teknik som gör det möjligt för datorer att utföra saker som människor kan, exempelvis resonera, lära in, planera och vara kreativa. AI hjälper till att bearbeta stora mängder data mycket snabbt och ta fram beslutsunderlag. AI kan därmed hjälpa till att hitta mönster och sammanhang i stora dataunderlag, samt ge insikter där människans kapacitet och logik inte räcker till. Självkörande bilar, virtuella assistenter eller chatbotar är bara ett axplock av de möjligheter som öppnas upp med hjälp av AI-teknik, och möjligheterna framöver är stora. 

Den främsta skillnaden är att det här är en renodlad AI-fond. Alla innehav i fonden är handplockade av fondens förvaltare för att de på ett eller annat sätt gynnas av AI-teknikens framfart. Eftersom marknaden för AI delvis domineras av stora teknikjättar finns det vissa likheter med traditionella teknikfonder, men i denna fond får du tillgång till fler nischade aktörer. I takt med att fler och fler bolag börjar anamma tekniken kommer fondens innehav att vidgas.

Mer information finns i fondens produktblad och faktablad som du hittar i vår fondlista . 

Risken i den här fonden är hög, 5 av 7 på fondernas riskskala. De främsta riskerna är marknadsriskerna, det vill säga att marknaden kan röra sig kraftigt upp eller ner i värde. Även valutarisker kan förekomma eftersom fonden placerar i bolag över hela världen, framförallt i USA.

Fonden förvaltas av Johan Söderström, Pavel Lupandin och Alexander Winberg, ett team med mångårig erfarenhet av fondförvaltning inom bland annat teknikområdet.