Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ytterligare en nivå av screening i SEB Hållbarhetsfond Global Index – Lux*

Vi lägger till en ytterligare nivå av screening av bolagen som ingår i det index som fonden följer.

Från den 31 maj 2019 kommer fonden inte längre att investera i energibolag som genererar energi från fossila bränslen.

Information om fondens index och den uppdaterade metodiken finns tillgänglig via länkhänvisningar i fondens prospekt under avsnittet mål och placeringsinriktning. Uppdaterad produktdokumentation såsom prospekt och faktablad finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista

Fondens fullständiga namn är SEB Fund 3 - SEB Sustainability Global Index Fund.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.