Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Utdelning i SEB:s fonder

Utdelningar i de fonder eller fonder med utdelande andelsklasser som har utdelningstillfälle i maj sker fredagen den 27 maj 2016. Utdelningsbeloppen finns synligt på anslutet konto veckan efter. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket. Utdelningar som betalas ut i år grundar sig på 2015 års bokslut för fonderna.

Riktar sig mot stiftelser och andra liknande kunder

Observera att de flesta utdelande fonder eller utdelande andelsklasser främst riktar sig mot stiftelser och andra liknande institutioner som har behov av utdelningsinkomster. För de flesta privatpersoner är det oftast mer förmånligt äga icke utdelande fonder/andelsklasser.

Bakgrund: lagstiftning i Sverige 2012

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte längre skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. De flesta svenska fonder upphörde därför att lämna utdelning 2013. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av de som äger andelar i fonden.