Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tidigare handelscykler för flertalet Lux-fonder

Vi vill informera om att handelscykeln för nedan listade fonder kommer flyttas bakåt, till en dag tidigare än förut. Förändringen kommer gälla från och med den 5 december 2019 och kommer möjliggöra en mer effektiv förvaltning av fonderna.

Fondens investeringsprocess kommer att förbli densamma. Du som kund behöver inte göra något med anledning av denna förändring, men det är viktigt att du förstår den.

Ny handelscykel i jämförelse med tidigare handelscykel

När den nya handelscykeln är implementerad kommer du som kund i SEB få in dina pengar på likvidkontot en dag tidigare när du säljer andelar i fonden. Vid köp av andelar i någon av fonderna kommer också kostnaden dras från ditt konto en dag tidigare.

Vänligen notera att den tidigarelagda handelscykeln kommer att implementeras för alla andelsklasser i respektive fond som är listade nedan.

Berörda fonder

SEB Bioteknikfond

SEB Emerging Marketsfond

SEB Etisk Global Index

SEB Euroland Free of Management Fee

SEB Europafond Småbolag

SEB Europa Indexfond

SEB Green Bond Fund

SEB Nordenfond Småbolag

SEB Hållbarhetsfond Europa

SEB Hållbarhetsfond Global Index

SEB Hållbarhetsfond Norden

SEB Korträntefond

SEB Sustainability Fund Global

SEB USA Indexfond

Berörda fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.