Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Stängning av börsen i Hong Kong påverkar fondhandeln oktober 2021

Hong Kong Stock Exchange hålls stängd den 13 oktober 2021 på grund av en tropisk storm. Börsen hålls även stängd den 14 oktober på grund av en helgdag.

Den stängda börsen påverkar handel för våra fonder SEB Asienfond ex Japan, som är Sverige-registrerad, och den Lux-registrerad SEB Asienfond ex Japan. Fondhandeln för dessa fonder börjar igen när Hong Kong börsen öppnar.

SEB Asienfond ex Japan, SE0000984148

SEB Asienfond ex Japan C USD – Lux, LU0011900676

SEB Asienfond ex Japan D USD – Lux utd, LU0397043406

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.