Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondbolaget FundRock har vid SpotR TM1:s extra bolagsstämma den 22 februari 2019 fattat beslutet att likvidera fonden SpotR TM1. Detta innebär att de tre ETF:erna; SpotR OMXS30, SpotR Bear OMXS30 och SpotR Bull OMXS30 per den 23 februari inte längre är noterade och handlas. Anledningen till beslutet är att fondens volym har blivit för liten för att förvaltas effektivt.

Av likvidatorns information ("Legal Notice") som tagits fram i samband med beslutet framgår att utskiftning av tillgångarna till fondens andelsägare kommer att ske i enlighet med rekommendation från utsedd likvidator. Detta betyder att först när likvidationen är genomförd kommer värdet av andelarna att betalas ut till andelsägarna.

Vi bifogar likvidatorns Legal Notice (på engelska) för din kännedom.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även kontakta Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.