Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Snart genomförs förändringarna i SEBs Totalfonder

Måndagen den 15 juni 2020 genomförs, som vi tidigare meddelat, de beslutade förändringarna i SEBs Totalfonder. Syftet med förändringarna är att öka tydligheten i fonderna och skapa bättre förutsättningar för dig som kund att välja en fond som passar din risknivå och dina avkastningsförväntningar.

Förändringarna, som är godkända av Finansinspektionen, innebär i stort att förvaltningen och riskmåttet i fonderna förändras, vilket betyder att aktieandelen framöver kommer att bli högre än idag. Fonderna får även ändrad målsättning och ett jämförelseindex.

För att spegla förändringarna ändras fondernas namn; SEB Total Försiktig ändras till SEB PB Aktiv 25, SEB Total Potential ändras till SEB PB Aktiv 50 och SEB Total Expansiv ändras till SEB PB Aktiv 75.

Fondernas handelscykel förlängs med en dag så att köp och försäljning av andelar i fonderna normalt genomförs två bankdagar efter den bankdag som begäran lämnas, om begäran sker före kl. 15:30. Transaktionen sker till slutkursen (NAV) bankdagen efter den bankdag begäran lämnades.

Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast fredagen den 12 juni 2020 före kl. 15:30.

Begäran som sker efter denna tidpunkt faller in under den nya handelscykeln d v s order som lämnas före kl. 15,30 måndagen den 15 juni genomförs till slutkursen (NAV) tisdagen den 16 juni och affären går sedan igenom onsdagen den 17 juni.

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Mer information finns att läsa i tidigare artikel den 15 april på seb.se/fonder

Bilaga faktablad SEB PB Aktiv 25
Bilaga faktablad SEB PB Aktiv 50
Bilaga faktablad SEB PB Aktiv 75

Informationen i fondernas faktablad kan komma att ändras fram till implementeringen den 15 juni, då de blir tillgängliga på www.seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.