Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB:s Totalfonder

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB:s Totalfonder. Förändringarna innebär i stort att de tre fonderna byter namn, att förvaltningen och riskmåttet förändras samt att fonderna får ett jämförelseindex och ändrad målsättning.

Dessutom förlängs fondernas handelscykel med en dag. Syftet med förändringarna är att öka tydligheten och skapa bättre förutsättningar för dig som kund att välja en fond som passar din risknivå och dina avkastningsförväntningar. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 15 juni 2020.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Namnbyte
För att spegla förändringarna ändras fondernas namn:
SEB Total Expansiv ändras till SEB PB Aktiv 75,
SEB Total Potential ändras till SEB PB Aktiv 50, 
SEB Total Försiktig ändras till SEB PB Aktiv 25.

Förändringar i fondens förvaltning och nya riskbedömningsmetoder
Fonderna kan fortsättningsvis placera i samma finansiella instrument som idag men byter ut den tidigare maximala risknivån (mätt som Value at Risk) mot ett spann för fondernas aktieexponering, vilket i praktiken innebär att aktieandelen blir något högre än idag. Det betyder att risken ökar, men även möjligheten till högre avkastning. Även riskmåttet standardavvikelse införs.

Fonderna får ett jämförelseindex samt ny målsättning
Fonderna saknar idag ett jämförelseindex och förändringen innebär att ett sammansatt jämförelseindex introduceras. I samband med att fonderna får ett jämförelseindex så ändras även målsättningen till att fonderna skall uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt genom att överträffa sitt jämförelseindex.

Ändring av handelscykel
Fondernas handelscykel kommer att förlängas med en dag så att köp och försäljning av andelar normalt kommer att verkställas två bankdagar efter den bankdag som begäran lämnas, om registrering av begäran sker före kl. 15:30. Transaktionen sker till den kurs som avser bankdagen efter den bankdag då begäran lämnas.

Sänkning av förvaltningsavgiften samt rekommenderad minsta placeringshorisont i SEB PB Aktiv 25
I fonden SEB Total Försiktig/SEB PB Aktiv 25 sänks avgiften från 0,95 till 0,85 procent och den rekommenderade minsta placeringshorisonten höjs från två till tre år.

Rätt till inlösen av andelar
Som andelsägare har du alltid rätt att lösa in dina andelar. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast den 12 juni 2020 kl. 15:30. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Kundbrev 

Bilaga SEB Total Expansiv
Bilaga SEB Total Potential
Bilaga SEB Total Försiktig

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.