Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Snart dags för sammanläggningen av SEB Trygg Placeringsfond och SEB Trygghetsfond Ekorren

Måndagen den 14 september 2020 genomförs, som vi tidigare meddelat, sammanläggningen av fonderna SEB Trygg Placeringsfond och SEB Trygghetsfond Ekorren. Skälet till sammanläggningen är att fonderna idag har liknande placeringsinriktning och risknivå samt att fonderna har sammanfallande behov av uppdateringar.

Namnbyte
I samband med sammanläggningen genomförs samtidigt förändringar i SEB Trygghetsfond Ekorren. Förändringarna, som är godkända av Finansinspektionen, innebär bland annat att vi förtydligar placeringsinriktningen genom att fonden byter namn till SEB Hållbar Blandfond Sverige.

Ändrad handelscykel
Handelscykeln i SEB Trygghetsfond Ekorren (SEB Hållbar Blandfond Sverige) kommer i samband med sammanläggningen att ändras så att köp och försäljning av andelar normalt kommer att genomföras bankdagen efter den bankdag som begäran lämnas, om registrering av begäran sker före kl. 15.30. Transaktionen sker till den andelskurs (NAV) som baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden, bankdagen som begäran om köp eller försäljning lämnas.

Om du som är kund i SEB Trygghetsfond Ekorren vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna i fonden träder i kraft måste detta göras senast fredagen den 11 september 2020 före kl. 15:30.
Begäran som sker efter denna tidpunkt faller in under den nya handelscykeln d v s order som lämnas före kl. 15,30 måndagen den 14 september genomförs till slutkursen (NAV) måndagen den 14 september och affären går sedan igenom tisdagen den 15 september.

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter.

Mer information om sammanläggningen och förändringarna finns att läsa i tidigare artikel den 24 juni 2020.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.