Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Trygg Placeringsfond och SEB Trygghetsfond Ekorren och fondförändringar i samband med detta den 14 september 2020

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Trygg Placeringsfond med fonden SEB Trygghetsfond Ekorren. I samband med sammanläggningen genomförs samtidigt förändringar i SEB Trygghetsfond Ekorren. Bland annat förtydligar vi placeringsinriktningen genom att fonden byter namn till SEB Hållbar Blandfond Sverige (härefter används det nya namnet). Sammanläggningen betyder att kunder i SEB Trygg Placeringsfond erhåller andelar i SEB Hållbar Blandfond Sverige. Sammanläggningen genomförs den 14 september 2020 och är godkänd av Finansinspektionen.

Skälet till sammanläggningen är att fonderna idag har liknande placeringsinriktning och risknivå och att fonderna har sammanfallande behov av uppdateringar. Sammanläggningen har ingen väsentlig inverkan på SEB Hållbar Blandfond Sveriges sammansättning av tillgångar. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Fondernas placeringsinriktning och risk
De två fonderna som sammanläggs liknar varandra eftersom båda är blandfonder som placerar i både aktier och räntebärande instrument. Risken för dig som är andelsägare i SEB Trygg Placeringsfond kan efter sammanläggningen bli något högre, men risknivån som beskrivs enligt SRRI-skalan kommer inte att ändras, utan ligger kvar på fyra (4), på en skala från ett (1) till sju (7).

De viktigaste förändringarna i SEB Hållbar Blandfond Sverige:

Särskilda hållbarhetskriterier
SEB Hållbar Blandfond Sverige kommer fortsättningsvis att följa särskilda hållbarhetskriterier vilket speglas i namnbytet. Förändringen som nu görs innebär att fonden kommer följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet t ex vad gäller att välja bort bolag, vilket bland annat betyder att fonden inte kommer att investera i olja, kol o gas.

Ändring av handelscykel
SEB Hållbar Blandfond Sveriges handelscykel kommer att ändras så att köp och försäljning av andelar normalt kommer att genomföras bankdagen efter den bankdag som begäran lämnas, om registrering av begäran sker före kl. 15.30. Transaktionen sker till den andelskurs (NAV) som baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden, bankdagen som begäran om köp eller försäljning lämnas.

Avgiften sänks
Förvaltningsavgiften i SEB Hållbar Blandfond kommer att sänkas från 1,2 till 1 procent.

För dig som är kund i SEB Trygg Placeringsfond
Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och innebär att alla tillgångar och skulder i den överlåtande fonden, SEB Trygg Placeringsfond, är överförda till den mottagande fonden SEB Hållbar Blandfond när sammanläggningen är genomförd den 14 september 2020.

För dig som vill byta eller sälja ditt innehav i SEB Trygg Placeringsfond innan sammanläggningen gäller följande:

•4 september 2020 kl. 15.30: SEB Trygg Placeringsfond stänger för handel.
•14 september 2020: Sammanläggningen genomförs och från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Hållbar Blandfond. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter för dig.

Mer information om sammanläggningen och fondförändringarna finns i nedan bifogade dokument.

Kundunderrättelse till kunder i SEB Trygg Placeringsfond
Brev till kunder i SEB Trygg Placeringsfond
Kundunderrättelse till kunder i SEB Hållbar Blandfond Sverige
Brev till kunder i SEB Hållbar Blandfond Sverige
Nytt faktablad SEB Hållbar Blandfond Sverige

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.