Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Rysslandfond – Lux

Vi vill informera dig om att SEB Rysslandfond C EUR - Lux och SEB Rysslandfond C SEK - Lux kommer genomgå förändringar avseende fondens investeringsinriktning och policy med start den 22 oktober 2019.

Fonden kommer hädanefter framförallt investera i aktier eller aktierelaterade instrument som är listade eller handlade på en reglerad marknad och utgivna av bolag med hemvist i Ryssland och/eller av bolag som bedriver en påtaglig del av sin verksamhet i Ryssland.

Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina nettotillgångar i bolag som är börs-listade eller handlas på reglerade marknader i berättigade länder i den omkringliggande regionen (inkluderat Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ukraina och Uzbekistan).

Den underliggande orsaken till förändringarna är en önskan att tydliggöra placeringsstrategin. Investeringsprocessen kommer förbli densamma.

Du behöver inte göra något med anledning av denna förändring, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du förstår förändringarna. Ifall du motsätter dig förändringen går det bra att lösa in dina andelar utan kostnad, fram till klockan 15.30 (CET) den 21 oktober 2019.

Fondens fullständiga namn är SEB Fund 2 – SEB Russia Fund. Produktdokumentation för fonden, inklusive prospektet, finns tillgänglig på www.sebgroup.lu och på våra kontor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.