Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Private Banking Fund – SICAV – SIF - SEB Modern Protection Funds avveckling

SEB Private Banking Fund – SICAV – SIF - SEB Modern Protection Funds styrelse har beslutat att avveckla fonden från och med den 19 mars 2018. Fondens förvaltade kapital har minskat över tid och ligger nu på en nivå där det är svårt att förvalta fonden effektivt. Under sådana omständigheter är en avveckling av fonden i investerarnas bästa intresse.

Efter avvecklingen kommer du som kund att få en betalning som motsvarar värdet av ditt innehav. Vår målsättning är att den första utbetalningen kan ske under våren 2018. Vi planerar nästa utbetalning till sommaren 2018.

Klockan 15:30 den 21 februari 2018 var fondens sista bryttid. Köp- eller bytesorder lagda efter detta datum kommer inte att utföras.

Säljorder genomförs inte från och med den 19 mars 2018. Dock kommer säljordrar lagda innan klockan 15:30 den 16 mars 2018 att genomföras.

Fondens sista officiella andelskurs (NAV) dateras den 29 mars 2018.