Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux delas i två fonder

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux* kommer att delas upp i två fonder. Uppdelningen innebär att de innehav som går att omsätta kommer att kvarstå i den befintliga fonden, medan de ryska innehaven, som i dagsläget inte går att sälja, förs över till en ny fond, öppnad särskilt för den här delningen. Delningen genomförs den 10 februari 2023.

Skälet till delningen är att den del av fondens innehav som är noterade på PAO Moskovskaya Birzha (”Moskvabörsen”) inte går att sälja. Detta har varit fallet sedan krigsutbrottet i Ukraina och den påföljande stängningen av Moskvabörsen den 25 februari 2022. Det råder stor ovisshet kring hur länge denna situation kommer att bestå.

Hur du som kund påverkas

Fonden kommer att vara stängd för inlösen från bryttiden onsdag den 8 februari 2023. Fram till dess är fonden öppen för inlösen men stängd för teckning. Från och med måndag den 13 februari 2023 kommer fonden att vara öppen både för teckning och inlösen, under sitt nya namn SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux**.

En ny fond som huvudsakligen kommer att bestå av ryska tillgångar startas och kommer att heta SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux***. Denna fond kommer direkt efter delningen att sättas i likvidation, med ändamålet att sälja innehaven när så är möjligt. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till likvideringen av den nya fonden innehållande de ryska tillgångarna, och inte ta ut någon avgift för innehavet i fonden från dig som är andelsägare.

Om du väljer att stanna kvar som andelsägare fram till delningen kommer du att få andelar i den nya fonden, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux, och behålla andelar i den gamla fonden som får nytt namn, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux. Det sammanlagda värdet av dina fondandelar kommer inte att förändras, utan värdet av fondandelarna i de båda fonderna motsvarar värdet av ditt innehav före delningen.

Om du väljer att lösa in dina andelar före delningen kommer du inte att ha några andelar i fonden med i huvudsak ryska tillgångar.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass

ISIN

C (EUR)

LU0086828794

UC (EUR)

LU1822878572

IC (EUR)

LU2030514413

C (SEK)

LU2321682184

C (USD)

LU2321682267

 

Handelsinformation 

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden innan delningen genomförs gäller följande:

Viktiga datum

  • 8 februari 2023: Sista möjligheten om du vill sälja fonden innan delningen är före bryttiden detta datum
  • 10 februari 2023: Delningen genomförs
  • 13 februari 2023: Delningen har genomförts och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux öppnar för teckning och inlösen

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid försäljning i fonden. Försäljning eller byte kan dock medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information 

Mer information om delningen finns i dokumentet nedan: 

Kundunderrättelse

* Fondens nuvarande legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

** Fondens kommande legala namn blir SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund

*** Den nyöppnade fondens legala namn blir SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2

Frågor och svar om delningen


1. Vad händer om jag behåller mina fondandelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag – Lux över delningen den 10 februari 2023?
Om du väljer att behålla dina fondandelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag - Lux när fonden delas den 10 februari 2023 får du även andelar i den nyöppnade fonden SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux. Den fonden kommer endast att innehålla de ryska innehaven. Den befintliga fonden kommer samtidigt att byta namn till SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux, för att spegla att den inte längre innehåller ryska innehav.

Det sammanlagda värdet av dina fondandelar kommer inte att förändras, utan värdet av fondandelarna i de båda fonderna motsvarar värdet av ditt innehav före delningen.

2. Kommer möjligheten till inlösen att ändras efter delningen?
I dagsläget kan du som andelsägare lösa in dina andelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag - Lux, med de ryska innehaven värderade till nära noll, se artikel från den 25 mars 2022: SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag öppnar för försäljning. Efter delningen kommer du att kunna lösa in dina andelar i den befintliga fonden utan ryska innehav, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux. Fonden med de ryska innehaven, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux kommer att sättas i likvidation. Vi kan inte kan ge någon prognos för när det blir möjligt för fonden att sälja sina innehav, varefter eventuell likvid kan betalas ut till dig som är andelsägare.

3. Hur kommer fördelningen att se ut mellan SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux?
I enlighet med hur vi bedömer möjligheten till värdering, kommer 99,9999 % av värdet på dina fondandelar före delningen per delningsdagen att vara värdet på dina andelar i fonden utan bolag noterade i Ryssland, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux, och 0,0001 % av värdet på dina andelar före delningen per delningsdagen kommer att vara värdet på dina andelar i fonden med bolag noterade i Ryssland, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux.

4. Hur kommer SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux med bolag noterade i Ryssland att värderas?
Vi anser oss i dagsläget inte kunna göra en korrekt värdering av de bolag som är noterade i Ryssland. Fondernas underliggande tillgångar värderas dagligen och vid ändrade marknadsförhållanden kan värdet på bolagen som är noterade i Ryssland komma att ändras.

5. När kan jag sälja mina fondandelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux efter delningen?
Fonden med de ryska innehaven, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux kommer att sättas i likvidation. Vi kan inte kan ge någon prognos för när det blir möjligt för fonden att sälja sina innehav, varefter eventuell likvid kan betalas ut till dig som är andelsägare.

6. Vad händer om jag säljer mina andelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag – Lux innan delningen?
Om du väljer att lösa in dina andelar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag – Lux innan delningen får du inga andelar i någon av fonderna efter delningen, vare sig i SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag 2 – Lux eller SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland – Lux. Du kommer att få ersättning till den kurs som fonden värderas till vid inlösen.

7. Vilka skatteeffekter kommer delningen att ha?
Enligt Skatteverket utlöser delning inte beskattning av andelsägarna. Vid delning ska det gamla omkostnadsbeloppet delas upp på de nya fondandelarna i proportion till de nya fondernas värde vid delningstillfället, enligt svaret på fråga 3.

För mer information se Skatteverkets hemsida Fusion eller delning och för mer detaljerade frågor rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket direkt.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.