Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag stänger för handel

Fondbolaget SEB Investment Management AB har tagit beslutet att per den 28 februari 2022 stänga SEB Östeuropafond för handel och styrelsen för SEB SICAV 2 har tagit beslutet att per den 28 februari 2022 stänga SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag* för handel. Anledningen är att vi inte kan säkerställa en korrekt värdering av fondernas innehav.

SEB Östeuropafond

Affärer som lades i fonden före bryttid den 28 februari 2022 kommer att genomföras när fonden öppnar för handel igen. Affärer som lagts efter bryttid den 28 februari 2022 kommer att kancelleras.

Berörda andelsklasser och ISIN

A SE0000433203

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag

Affärer som lades i fonden före bryttid den 28 februari 2022 kommer att genomföras när fonden öppnar för handel igen. Affärer som lagts efter bryttid den 28 februari 2022 kommer att kancelleras.

Berörda andelsklasser och ISIN

C (EUR) LU0086828794
C (SEK) LU2321682184
C (USD) LU2321682267
IC (EUR) LU2030514413
UC (EUR) LU1822878572

 

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Frågor och svar om stängning av fondhandel


Varför stänger ni fonderna för handel?
Handelsstoppet är infört för att skydda alla andelsägares intresse. I dagsläget anser vi oss inte kunna göra en korrekt värdering av en stor del av fondernas tillgångar. Att ha fonderna öppna för handel skulle kunna missgynna både nya och befintliga andelsägare.

Hur påverkar stängningen fonderna mig som kund eller fondandelsägare?
Du kommer under den period som fonden är stängd inte att kunna köpa eller sälja fondandelar. Om du har lagt en order fram till att beslut fattades om att stänga fonderna för handel kommer ordern att hanteras när fonderna öppnar igen.

Hur påverkar stängningen av fonderna mig som sparar i fondförsäkring hos SEB?
Stängningen av fonderna innebär att fondbyten inte kan utföras. Redan lagda order inom fondförsäkring kan inte återkallas. Stängningen kan även påverka återköp och flytt av försäkring samt vissa utbetalningar.

Varför kan ni inte betala ut min andel direkt?
Vi behöver säkerställa alla fondandelsägares intressen. Likabehandlingsprincipen gör att vi hanterar säljuppdrag när vi kan värdera tillgångarna på ett korrekt sätt.

När kommer det att gå att handla i fonderna igen?
Vi kommer att öppna fonderna för handel igen så fort vi kan säkerställa korrekta värderingar av fonderna. Tyvärr kan vi i dagsläget inte säga hur länge fonderna kommer att vara stängda, men beslutet kommer att utvärderas löpande.

Hur får jag veta när det går att handla fonderna igen?
Vi kommer att publicera information om detta.

Var kan jag få mer information?
Se gärna vår tidigare artikel om fondstängningar här: Fondhandel i turbulenta marknader

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.