Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondhandel i turbulenta marknader

Det geopolitiska läget har under den senaste tiden förvärrats. Detta har utöver de humanitära effekterna även lett till mycket kraftiga rörelser på världens kapitalmarknader. På fondbolaget SEB Investment Management följer vi utvecklingen noga och vår organisation har lång erfarenhet av att hantera situationer i turbulenta tider. Situationen kan ge upphov till frågor, och inte minst om fonder behöver stängas för handel. Nedan följer information kring vad som gäller.

  • För att skydda alla fondandelsägares intresse kan handelsstopp införas.
  • Att en marknad eller en fond faller kraftigt i värde leder i sig inte till att fonden beslutas att stänga för handel.
  • När vi bedömer att priserna på fonders innehav inte är tillförlitliga kan vi stänga fonderna för handel och senarelägga order för att säkerställa att alla andelsägare i fonderna behandlas lika.
  • Förvaltningen av berörda fonder fortgår även om de stängt för handel.
  • Om du som kund vill köpa eller sälja andelar i fonder går det att lägga order, och vi kommer att utföra uppdraget när fonden öppnat för handel igen.
  • En fond öppnas för handel så snart vi kan fastställa en korrekt värdering av fondens innehav.