Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Östeuropafond ex. Ryssland C EUR - Lux förändringar oktober 2019

Vi vill informera dig att fonden SEB Östeuropafond ex. Ryssland C EUR - Lux kommer genomgå förändringar avseende fondens investerings-inriktning och policy den 31 oktober 2019.

Fonden kommer hädanefter framförallt investera i aktier, eller aktierelaterade instrument som är listade, alternativt handlade, på en reglerad marknad och utgivna av bolag med hemvist i Öst europeiska länder med undantag för Ryssland (inkluderat Albanien, Bosnien & Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Norra Makedonien), och/eller i bolag som inte har sin hemvist i de ovan nämnda länderna men där en påtaglig del av deras ekonomiska verksamhet bedrivs där.

Anledningen till förändringarna är att göra förtydliganden i fondens prospekt och samtidigt addera Grekland som berättigad investeringsmöjlighet. Investeringsprocessen kommer förbli densamma.

Du behöver inte göra något med anledning av denna förändring, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du förstår förändringarna. Ifall du motsätter dig förändringen går det bra att lösa in dina andelar utan kostnad, fram till klockan 15.30 (CET) den 30 oktober 2019.

Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 1 – SEB Eastern Europa ex Russia Fund, registrerad i Luxemburg. Uppdaterad produktdokumentation för fonden, inklusive fondens prospekt, finns tillgängligt på www.seb.se samt från vårt registrerade kontor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.