Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Impact Fund får högre hållbarhetsklassificering

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Impact Fund får ny hållbarhetsklassificering och byter fondbolag, förändringarna träder i kraft den 4 mars 2024.

Ny hållbarhetsklassificering

SEB Impact Fund har klassificerats som Artikel 8 enligt EU:s förordning SFDR, vilket innebär att den främjat hållbara egenskaper. Fonden kommer efter förändringen att klassificeras som Artikel 9, vilket innebär att den kommer att ha hållbara investeringar som mål.

Fondens mål och förvaltningsstrategi i övrigt förblir desamma och fondens avgifter påverkas inte.

Byte av fondbolag

Fonden som förvaltas av SEB Investment Management har haft det franska fondbolaget Amundi Asset Management som fondbolag, men byter nu till det irländska fondbolaget Amundi Ireland Limited, som ligger inom samma bolagsgrupp.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass ISIN
A (USD) IE00BK749M99
DF (USD) IE00BDR0SH62
F (USD) IE00BDR0SC18
I (USD) IE00BDR0SG55
M (USD) IE00BDR0SF49