Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB plockar bort storbolag ur fonderna

SEB:s fondbolag plockar bort bolag som bryter mot internationella normer för miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt från fonderna. Ett 30-tal internationella storbolag, bland andra Shell, Renault och en lång rad företag involverade i den kontroversiella oljeledningen North Dakota pipeline utesluts.

2014 slutade SEB:s fonder att investera i företag som är involverade i kärnvapenprogram och under 2016 exkluderades även kolbolag från SEB:s fondutbud.

– Nu höjer vi ambitionen ytterligare genom att även plocka bort företag som bryter mot internationella normer. Medan vi kan exkludera dessa företag direkt i våra aktivt förvaltade fonder kommer arbetet att ske successivt under sommaren och hösten med våra indexfonder. Vi tar också detta steg eftersom många kunder efterfrågar fonder som inte investerar i dessa normbrytande bolag, säger Hans Ek.

För SEB:s del innebär beslutet att ytterligare omkring 30 bolag inte kommer att vara möjliga att investera i för SEB:s fonder. Med de tidigare exkluderingarna innebär det att totalt omkring 90 bolag försvinner från fondernas investeringsunivers. Att exkludera dessa bolag från fondernas investeringar speglar SEB:s ambitionsnivå att ligga i framkant när det gäller hållbarhet generellt.

– Fördelarna med att välja bort dessa 90 bolag är många och fler än 30 000 bolag återstår att investera i. Genom att göra detta val visar SEB att vi är med och tar vårt ansvar. Samtidigt är det viktigt att inte lägga alltför stor vikt vid att exkludera bolag som inte håller måttet. Exkludering är en del, men vi jobbar framför allt med att inkludera bolag som tar hållbarhet på allvar. En annan viktig del är vårt förstärkta arbete kring att påverka bolag i en hållbar riktning genom ägardialoger. Det är totalen av dessa tre delar som utgör SEB:s ambitionsnivå kring hållbara investeringar, säger Hans Ek.