Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Hållbarhetsfond Global Index sammanläggning med SEB Etisk Global Indexfond

SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman SEB Hållbarhetsfond Global Index med SEB Etisk Global Indexfond.

Sammanläggningen genomförs den 21 augusti 2020 och sker genom att SEB Hållbarhetsfond Global Index går upp i SEB Etisk Global Indexfond. Skälet till sammanläggningen är att fonderna är snarlika och genom sammanläggningen är målet att uppnå synergieffekter och en effektivare förvaltning.

I samband med sammanläggningen kommer vissa förändringar ske i SEB Etisk Global Indexfonds mål och placeringsinriktning och fonden byter namn till SEB Hållbar Global Indexnära.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte. Men eftersom du är kund i någon av fonderna är det viktigt att du känner till förändringarna. Vi rekommenderar också att du läser igenom det bifogade faktabladet för den mottagande fonden.

Sammanläggningen utlöser inte några skattekonsekvenser. Eventuellt månadssparande flyttas automatiskt över till den övertagande fonden.

Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Hållbarhetsfond Global Index innan sammanläggningen gäller följande:

  • 14 augusti 2020 kl. 13:00: SEB Hållbarhetsfond Global Index stänger för handel
  • 21 augusti 2020: Förändringar träder i kraft

I bifogad information kan du läsa mer om detaljerna kring förändringarna och vad de innebär för dig.

Kundbrev indexfond sammanläggning

Kundbilaga indexfond sammanläggning

KIID SEB Hållbar Global Indexnära C SEK - Lux

Detaljerad beskrivning sammanläggning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.