Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Euroland Gratis byter namn till SEB Euroland Free of Management Fee

Vi vill informera om kommande namnändring i fonden SEB Euroland Gratis. Namnändringen kommer att träda i kraft 5 september 2018. Du som kund i fonden behöver inte göra något med anledning av förändringen. Namnändringen påverkar fondens samtliga andelsklasser.

Vi ändrar fondens namn från SEB Euroland Gratis till SEB Euroland Free of Management Fee.
Syftet med namnändringen är att förtydliga att SEB, även fortsättningsvis, inte tar ut någon förvaltningsavgift och att den årliga avgiften är fortsatt 0, se fondens faktablad på seb.se. Däremot ansvarar fonden för att betala egna skatter som kan hänföras till investeringar som exempelvis skatt och restitutionsavgifter på mottagna aktieutdelningar samt stämpelskatter när fonden köper och säljer värdepapper. Den årliga generella skatten ”taxe d’abonnement”, för luxemburgska registrerade fonder, betalas även fortsättningsvis av SEB Investment Management AB:s filial i Luxemburg.