Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Etisk Europafond EUR Lux sammanläggs med SEB Europafond EUR Lux – Uppdaterad 20181016

Vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux* med SEB Europafond EUR Lux**. Syftet är att skapa en mer effektiv förvaltning och uppnå synergieffekter. 

Artikeln nedan har uppdateras 2018-10-16 med information om ändrad handelscykel och införandet av slutkursvärdering i den mottagande fonden.

I samband med sammanläggningen kommer SEB Europafond EUR Lux att få en mer hållbar inriktning samt byta namn till SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux***. Sammanläggningen genomförs den 21 november 2018.

Du som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux

Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen utlöser inte några skattekonsekvenser. Eventuellt månadssparande flyttas automatiskt över till den övertagande fonden.

I samband med sammanläggningen kommer SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux att ändra handelscykel och införa slutkursvärdering. Fondens handelscykel kommer att ändras så att köp och försäljning av andelar normalt kommer att verkställas en bankdag efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten. Samtidigt införs slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats.

 Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Etisk Europafond EUR Lux innan sammanläggningen

gäller följande:

• 14 november 2018 kl. 13.00: SEB Etisk Europafond EUR Lux stänger för handel

• 21 november 2018: Sammanläggningen genomförs, SEB Europafond EUR Lux är stängd för handel

• 22 november 2018: SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux öppnar för handel igen

Du som är kund i SEB Europafond EUR Lux

Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen utlöser inte några skattekonsekvenser.

Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Europafond EUR Lux innan sammanläggningen gäller följande:

• 21 november 2018: Sammanläggningen genomförs, SEB Europafond EUR Lux är stängd för handel

• 22 november 2018: SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux öppnar för handel igen

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.

Kundbilaga SEB Ethical Europe fusion 2018
Kundbilaga SEB Europe fusion 2018
Kundbrev SEB Etisk Europafond Eur Lux 2018
Kundbrev SEB Europafond Eur Lux 2018

*Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Ethical Europe Fund
**Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Europe Fund
***Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Sustainability Fund Europe