Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB deLuxe fonder avvecklas den 5 december 2019

Vårt fondbolag SEB Investment Management AB har beslutat att avveckla fonderna SEB deLuxe – SEB Multi Asset Defensive, SEB deLuxe – Multi Asset Defensive Plus och SEB deLuxe – Multi Asset Balance från och med 5 december 2019.

Bakgrunden till beslutet är att tillgångarna i fonderna har sjunkit till en nivå där det är svårt att förvalta dem effektivt och därför ligger avvecklingen i andelsägarnas bästa intresse. Samtliga fonder är delfonder i SEB deLuxe och registrerade i Luxemburg.

  • Klockan 15.30 den 5 december 2019: fonderna stänger för handel och avvecklings-processen startas. Detta innebär att det inte är möjligt att köpa, sälja, byta eller överföra andelar i fonderna efter denna tidpunkt.
  • Den 6 december 2019: fondernas slutligt NAV (nettoandelsvärde) sätts.
  • Mitten av december: kunder som har investerat i fonderna kommer att få en betalning som motsvarar värdet av innehavet vid tidpunkten för deras avveckling. Vår målsättning är att utbetalningen kan ske så snart det är möjligt. Se gärna över hur du vill placera pengarna fortsättningsvis.

Observera att beroende på din skattesituation och sparform, kan avvecklingen komma att innebära skattekonsekvenser för dig.

Månadssparande
Om du månadssparar i fonden behöver du ersätta den med en annan fond eller fördela ditt månadssparande på dina övriga fonder.
Gör du inte detta kommer den del av ditt månadssparande som skulle investerats i fonden att förbli oplacerat på ditt konto. Lättast gör du förändringen i din fondfördelning på internetbanken, hos Telefonbanken på telefon 0771 365 365 eller hos din rådgivare.

Berörda fonder
SEB deLuxe - Multi Asset Balance
Andelsklass  C (EUR) (LU0122754046)
Andelsklass  C (H-SEK) (LU0383702437)
Andelsklass  ID (EUR) (LU0383702510)

SEB deLuxe - Multi Asset Defensive
Andelsklass  C (EUR) (LU0122753667)
Andelsklass  C (H-SEK) (LU0487163262)

SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus
Andelsklass  C (EUR) (LU0135018314)
Andelsklass  ID (EUR) (LU0383702353)
Andelsklass  C (H-SEK) (LU0383703088)

Eventuella kostnader relaterade till fondernas avveckling betalas av fondbolaget, SEB Investment Management AB.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.