Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB:s Teknologifonder och fondförändringar i samband med detta den 10 maj 2019

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att sammanlägga fonden SEB Teknologifond - Lux* med SEB Teknologifond. Sammanläggningen sker genom att SEB Teknologifond-Lux går upp i SEB Teknologifond. I samband med sammanläggningen görs även förändringar i SEB Teknologifond.

Ny information finns tillgänglig, se bifogad länk

I samband med sammanläggningen genomförs förändringar i SEB Teknologifond och dessa träder i kraft den 10 maj 2019. Syftet med sammanläggningen är att skapa en mer effektiv förvaltning och uppnå synergieffekter. Kunder i fonden behöver inte göra något och värdet på fondsparandet påverkas inte.

Förändringarna innebär att hållbarhetskriterierna för SEB Teknologifond förtydligas genom ändrade lydelser i fondbestämmelserna. Fonden följer redan särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden har idag inga andelsklasser och lämnar inte utdelning och ändras så att den befintliga fonden omvandlas till fond med flera andelsklasser. Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten. I samband med detta kommer slutkursvärdering av fondens tillgångar att tillämpas. Finansinspektionen har godkänt förändringarna samt även andra uppdateringar så som språkliga justeringar i fondbestämmelserna.

Påverkan på SEB Teknologifond

Ovan beskrivna förändringar träder i kraft den 10 maj 2019 och samtidigt är fonden mottagande fond i sammanläggningen. Fondens inriktning eller egenskaper i övrigt ändras inte.

Påverkan på SEB Teknologifond - Lux

Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och innebär att alla tillgångar och skulder i den överlåtande fonden, SEB Teknologifond – Lux, är överförda till den mottagande fonden SEB Teknologifond när sammanläggningen är genomförd den 13 maj 2019.

För kunder som vill byta eller sälja sitt innehav i SEB Teknologifond - Lux innan sammanläggningen gäller följande:

  • 3 maj kl 13:30 2019: SEB Teknologifond - Lux stänger för handel
  • 10 maj 2019: Sammanläggningen genomförs
  • 13 maj 2019: SEB Teknologifond öppnar för handel

Mer information om sammanläggningen och fondförändringarna finns i nedan bifogade dokument.

*Fondens fullständiga namn är SEB Fund 3 – SEB Technology Fund

Brev och kundbilaga till kunder i SEB Teknologifond Lux

Brev och kundbilaga till kunder i SEB Teknologifond

Nytt faktablad SEB Teknologifond per 10 maj 2019