Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB:s finska och svenska fondbolag

SEB Fondbolag Finland Ab (Fondbolaget) kommer att fusioneras med SEB Investment Management AB (SEB IM AB). Planerat datum för verkställande av fusionen är den 1 juni 2018.

Efter fusionen kommer Fondbolagets fonder att förvaltas av SEB IM AB. Du som är kund i någon av dessa fonder behöver inte göra något med anledning av fusionen.

Med anledning av fusionen har Fondbolaget och SEB IM AB antagit en plan för överlåtelse av fondernas förvaltning i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder 103 §. Finanssivalvonta, den finska finansinspektionen, har den 25 april 2018 gett sitt tillstånd till att genomföra planen.