Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ny andelsklass införs i SEB Korträntefond SEK

En ny andelsklass införs i SEB Korträntefond SEK genom ett tillägg i fondbestämmelserna. Förändringen är godkänd av Finansinspektionen och träder i kraft den 21 april 2022.

SEB Korträntefond SEK har sedan tidigare tre andelsklasser (ISIN):

A (SE0000984080) Icke utdelande andelsklass, gällande och högsta tillåtna avgift 0,20 %
B (SE0004867190) Utdelande andelsklass, gällande och högsta tillåtna avgift 0,20 %
C (SE0005568029) Icke utdelande andelsklass, 50 000 000 SEK, gällande och högsta tillåtna avgift 0,10 %

Förändringen i fonden innebär att ytterligare en andelsklass, D (SE0017830714) införs. Andelsklassen är icke utdelande och gällande och högsta tillåtna avgift är 0,10 %. Den nya andelsklassens syfte är att användas för distribution i Sverige och för andelsägare med särskilt avtal. Se produktdokumentation som Faktablad och Informationsbroschyr på www.seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.