Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nu förstärker vi vårt hållbarhetsarbete och byter namn på våra hållbara fonder

SEB Investment Management har höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla det.

I december 2020 antogs därför en ny, uppdaterad hållbarhetspolicy. Vi har också förtydligat vårt ställningstagande när det gäller klimatförändringar, bland annat med målsättningen om en koldioxidneutral investeringsportfölj år 2040. Detta gäller för alla våra fonder, inte bara våra hållbara fonder.

I mars 2021 började vi implementera hållbarhetspolicyn. Det innebär att alla våra fonder inför samma höga ambitionsnivå gällande:

  • Integrerad hållbarhetsanalys – hållbarhet utgör en viktig del av alla våra investeringsbeslut och investeringsprocesser. En viktig uppgift är att identifiera företag som har påbörjat eller som står inför förändring och som vidtar strategiska och finansiella åtgärder för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i omställningen till en mer hållbar ekonomi.

  • Exkludering – vi väljer bort bolag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga miljöskador eller är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som har stora utmaningar gällande hållbarhet, till exempel fossila bränslen, tobak och kommersiell spelverksamhet. 

  • Aktivt ägarskap – som ägare och investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att driva utveckling och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete.

När vi nu arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla våra fonder finns det inte längre ett behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder. SEB Investment Management har därför beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i våra Sverigeregistrerade fonders namn. (Namnbyte av våra fonder som är registrerade i Luxemburg kommer att ske strax efter det svenska namnbytet).

 

Nuvarande namn Nytt namn
SEB FRN Fond Hållbar    SEB FRN Fond
SEB Företagsobligationsfond Hållbar       SEB Företagsobligationsfond
SEB Hållbar Blandfond Sverige   SEB Blandfond Sverige  
SEB Hållbar Sverige Indexnära   SEB Sverige Indexnära  
SEB Hållbarhetsfond Global   SEB Global Aktiefond
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index    SEB Sverige Indexfond
SEB Hållbarhetsfond Världen   SEB Världenfond

(Se hela listan över fonder med tillhörande ISIN-kod i denna pdf)


Namnbytet sker den 10 maj 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.