Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Justering av indexvikter i fonden SEB Generationsfond 60-tal – januari 2019

Den 2 januari 2019 justeras det jämförelseindex som fonden SEB Generationsfond 60-tal använder.

Under år 2015 påbörjades en successiv omplacering från aktierelaterade till ränterelaterade tillgångar så att fonden år 2025 ska ha en jämn fördelning mellan tillgångsslagen i fonden. Till följd av omplaceringen omviktas det sammansatta indexet till 56,25 % MSCI AC World Net Return Index, 18,75 % OMX Sthlm Benchmark Gross Index och 25 % OMRX-Bond Index. Justeringen görs för att följa gällande placeringsbestämmelser i fondbestämmelserna.

Som tidigare informerats kommer fonden sedan att sammanläggas med SEB Världenfond den 11 februari 2019. Skälet till kommande sammanläggning är nya krav och avtalsvillkor för fonder på fondtorget för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten. Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen.

Fondfakta
Fond:SEB Generationsfond 60-tal
ISIN: SE0000709560
Fondnummer: 65