Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Information till andelsägare i SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK-Lux

Handeln i fonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund stoppades den 4 juni 2019.

Som en konsekvens av detta vill vi informera om att fonden SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux* har stängts för handel från och med bryttidpunkten 15,30 den 29 maj 2019. Det är därför inte längre möjligt att köpa, sälja, byta eller överföra andelar i fonden efter denna tidpunkt.

SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux är en matarfond vars innehav främst har investerats i mottagarfonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund.

Avveckling av matarfonden

Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund har annonserat en obligatorisk inlösen av samtliga andelar i fonden vilket medfört att vi är tvungna att avveckla matarfonden SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux, eftersom innehavet i denna fond främst består av andelar investerade i mottagarfonden.

Ett obligatoriskt inlösenförfarande innebär att alla andelar i mottagarfonden kommer att avvecklas. Uppskattningsvis bör cirka 90 procent av mottagarfondens innehav ha avvecklats i slutet av juni. Resterande tillgångar i denna fond beräknas ha avyttrats under juli.

Kunder som har investerat i SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux kommer att få en betalning som motsvarar värdet av innehavet vid tidpunkten för fondens avveckling. Vår målsättning är att utbetalningen kan ske så snart det är möjligt efter det att avvecklingen slutförts.

Eventuella kostnader relaterade till fondens avveckling betalas av fondbolaget, SEB Investment Management AB.

Följande andelsklasser berörs:

SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux
Fondnummer: 170
ISIN: LU1138413205

SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond HNWC SEK-Lux
Fondnummer: 171
ISIN: LU1138413460

*Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund, en matarfond registrerad i Luxemburg.