Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Information om SEB Investment Managements exponering mot den ryska marknaden

Rysslands invasion av Ukraina har, utöver de allvarliga humanitära konsekvenserna, lett till mycket kraftiga rörelser på världens kapitalmarknader. Det är nu en vecka sedan ryska börsen (MOEX) stängde på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Totalt sett har SEB Investment Management en begränsad exponering mot den ryska marknaden och vår avsikt är att sälja dessa innehav så snart marknadsförhållandena tillåter. Det är också endast ett begränsat antal av våra fonder som har direkta innehav på den ryska marknaden.

Vi avser att så snart marknadsförhållandena tillåter sälja samtliga ryska innehav. Detta kommer att göras på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt för att skydda fondandelsägarnas intressen. När och hur detta kan ske är fortfarande mycket osäkert med tanke på den stängda ryska marknaden. 

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag har sedan den 28 februari varit stängda för handel. Fonderna stängdes då deras exponering mot den ryska marknaden var för stor för att kunna göra en korrekt värdering av fondernas innehav och för att skydda andelsägarnas intressen. Vid stängningen den 28 februari var de två fondernas exponering mot den ryska marknaden ca 35–40 %. Den exponeringen bedöms idag vara lägre.

SEB har ytterligare sju fonder med direkt exponering mot den ryska marknaden. Exponeringen i dessa fonder är i samtliga fall mindre än en procent av fondernas värde. Därför har inte fondernas värdering påverkats väsentligt och fonderna har kunnat hållas öppna för handel.

De av fondbolagets fonder med direkta innehav på den ryska marknaden som är stängda för handel är (inklusive andelsklasser och ISIN):

Fondnamn

Uppskattad Exponering mot Ryssland (%)

SEB Östeuropafond

35-40 %

A - SE0000433203

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag - Lux

35-40 %

C (EUR) - LU0086828794

C (SEK) - LU2321682184

C (USD) - LU2321682267

IC (EUR) - LU2030514413

UC (EUR) - LU1822878572

 

 

Fondbolagets övriga fonder med direkta innehav på den ryska marknaden är (inklusive andelsklasser och ISIN):

Fondnamn

Uppskattad Exponering mot Ryssland (%)

SEB Emerging Marketsfond - Lux

0,87 %

C (EUR) - LU1526357881

C (USD) - LU0037256269

UC (EUR) - LU1808747478

UC (USD) - LU2249630687

ZC (EUR) - LU1732232001

 

SEB Emerging Marketsfond*

0,82 %

A - SE0000984155

 

SEB Stiftelsefond Utland

0,26 %

A - SE0000691776

 

SEB Aktiesparfond

0,21 %

A -SE0000984130

 

SEB Dynamisk Aktiefond

0,20 %

A - SE0000775348

B - SE0004867141

C - SE0007783386

 

SEB Världenfond

0,14 %

A - SE0000984098

 

SEB Global Indexnära - Lux*

0,11 %

C (SEK) - LU2196326651

C (USD) - LU0389150375

D (USD) - LU0047324644

IC (EUR) - LU1711526407

IC (SEK) - LU1808761974

IC P (SEK) - LU1058763860

ID (SEK) - LU2213947711

ZC (EUR) - LU2249630414

ZC (USD) - LU1716943615

ZD (USD) - LU1716943961

 

*Dessa fonder förekommer i vissa av våra fond-i-fonder, vilket ger dem en begränsad indirekt exponering mot ryska aktier.

I detta sammanhang vill vi också betona att SEB Investment Management följer de finansiella sanktioner som utfärdats av FN, EU, USA och Storbritannien. Bolaget följer noga marknadsutvecklingen och eventuell implementering av nya ekonomiska sanktioner.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Vissa av fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyrer.