Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Information om fondförändringar i SEB Asienfond ex Japan

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att göra ett tillägg i fondbestämmelserna för SEB Asienfond ex Japan som bland annat innebär att andelsklasser införs. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 8 mars 2024.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Införande av andelsklasser i fonden

Förändringarna i fonden innebär att andelsklasser införs. Nuvarande andelsägare i fonden får andelar i andelsklass A. Samtidigt startas sju nya andelsklasser, benämnda B, C, D, E, F, G och H. Andelsklasserna i fonden är förenade med följande villkor:

A) Icke utdelande andelsklass, SEK, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 1,75 %

B) Icke utdelande andelsklass, USD, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 1,75 %

C) Icke utdelande andelsklass, EUR, med villkor för distribution, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 0,88 %

D) Utdelande andelsklass, USD, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 1,75 %

E) Icke utdelande andelsklass, USD, med villkor för distribution, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 0,88 %

F) Icke utdelande andelsklass, SEK, med villkor för distribution, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 0,88 %

G) Icke utdelande andelsklass, EUR, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 1,75 %

H) Icke utdelande andelsklass, SEK, lägsta första insättning  100 000 000 SEK, med villkor för distribution, gällande och högsta tillåtna årlig förvaltningsavgift 0,75 %

Förtydligande av förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar

Paragraferna som avser förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar uppdateras för att se till att de ligger i linje med gällande bestämmelserna i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finnas tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlistan och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.