Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Handel i fonden SEB Alternative Fixed Income stoppad

Den 16 mars 2020 fattade styrelsen för fonden SEB Alternative Fixed Income beslut om extrainkallad bolagsstämma den 25 mars 2020. Med anledning av detta stoppades handeln i fonden från och med klockan 15.30 den 16 mars 2020. På den extra bolagsstämman den 25 mars kommer andelsägarna att fatta beslut om fonden ska avvecklas. BNY Mellon har skickat kallelse till bolagsstämman till andelsägarna.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.