Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbarhetsinformation för fonder ersätter hållbarhetsprofilerna

Från och med 2018 är svenska värdepappersfonder, samt alla AIFer som marknadsförs i Sverige till icke professionella investerare, skyldiga att redovisa hur och om de jobbar med hållbarhet, en så kallad legal hållbarhetsinformation. Informationen ska följa en standard som har tagits fram av Fondbolagens förening och godkänts av Finansinspektionen.

Hållbarhetsinformationen finns publicerad i separata länkar i kurslistan. Informationen för de svenska fonderna ligger även i informationsbroschyren i enlighet med lagkravet.

För att snarlik information inte ska finnas på för många ställen kommer vi att koppla den legala hållbarhetsinformationen till den gröna bocken i kurslistan istället för till Swesifs hållbarhetsprofil. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att slutföras under vecka 33.