Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB USA Indexfond och SEB Europa Indexfond

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra flera förändringar i SEB USA Indexfond samt SEB Europa Indexfond.

Förändringarna innebär framförallt att fonderna byter jämförelseindex och vissa förändringar kommer ske i fondernas respektive mål- och placeringsinriktning.

I samband med detta ändras fondernas namn:

  • SEB Europa Indexfond ändras till SEB Hållbar Europa Indexnära
  • SEB USA Indexfond ändras till SEB Hållbar USA Indexnära

Förändringarna träder i kraft den 21 augusti 2020. Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringarna. För detaljerna kring förändringarna och vad de innebär för dig var god och läs mer i nedan bifogade dokument.

Kundbrev SEB Europa Indexfond, SEB USA Indexfond

Kundbilaga SEB US Index Fondförändringar

Kundbilaga SEB Europa Index Fondförändringar

KIID SEB Hållbar USA Indexnära C USD - Lux

KIID SEB Hållbar Europa Indexnära C EUR - Lux

 

 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.