Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Pensionsfonder

Vi kommer att göra förändringar i prospektet för SEB Pensionsfonder, delfonder i paraplyfonden SEB Fund 3. Förändringarna träder ikraft den 15 mars 2019. Bortsett från dessa förändringar i prospektet förblir investeringsstrategin för delfonderna densamma.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras innan bryttiden den 12 mars 2019.

Se tabellen längre ner för delfondernas fullständiga namn samt marknadsföringsnamn.

Förändringar i fondens prospekt

Vi kommer att ta bort följande lydelse i varje delfond: "Delfonden kommer inte att investera i tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med fast egendom som säkerhet.”

Ovanstående lydelse kommer att ersättas av följande: "Delfonden får indirekt investera i tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med fast egendom som säkerhet upp till 10 procent av delfondens totala nettotillgångar. Sådan indirekt exponering uppnås genom investeringar i andra värdepappersfonder (UCITS-fonder) och så kallade UCI-fonder som själva kan ha upp till 100 procents exponering till tillgångssäkrade värdepapper och/eller värdepapper med fast egendom som säkerhet inom ramen för de gränser som anges i Artikel 41.(1) (e) av lagen i Luxembourg."

Syftet med denna förändring är att möjliggöra utökade investeringsmöjligheter.

Delfondernas fullständiga namn samt marknadsföringsnamn

Delfondernas fullständiga namn                  Delfondens marknadsföringsnamn
SEB Fund 3 - SEB Pension Fund SEB Pensionsfond C SEK – Lux
SEB Fund 3 - SEB Pension Fund Plus SEB Pensionsfond Plus C SEK – Lux
SEB Fund 3 - SEB Pension Fund Extra SEB Pensionsfond Extra C SEK – Lux

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation, inklusive fullständigt prospekt daterad mars 2019, som avspeglar de förändringar som beskrivs här kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida och kan även erhållas från fondbolagets kontor.