Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i förvaltningen av SEB Modern Growth Fund och SEB Modern Aggressive Fund

För att säkerställa möjligheten att skapa god avkastning i SEB Modern Growth Fund och SEB Modern Aggressive Fund gör vi en del förändringar i förvaltningen.

Såväl ekonomier som finansmarknader förändras och utvecklas, ofta i snabb takt. Vi anpassar löpande vår förvaltning efter de aktuella förutsättningarna. Ibland sker dock utvecklingen i större steg, vilket föranleder en mer genomgripande anpassning av förvaltningen. Räntenedgångar har präglat världens finansmarknader under många år. Fallande räntor har inneburit att räntebärande placeringar har kunnat generera god avkastning under lång tid. Vi bedömer nu att denna utveckling och möjlighet är nära vägs ände. Samtidigt ser vi att nya investeringsmöjligheter skapas, bland annat vad gäller kreditinvesteringar och så kallade alternativa investeringar.

Inom ramen för fondernas befintliga placeringsreglemente avser vi därför att under de kommande månaderna anpassa fondernas portföljer efter de nya förutsättningarna.

  • Vi avser att låta förändringar i vår marknadssyn få ännu större genomslag i våra portföljer än tidigare för att öka möjligheterna att skapa meravkastning.
  • Givet ränteläget är det är troligt att våra portföljer över tid kommer att innehålla en större andel riskfyllda placeringar för att öka möjligheten att skapa god avkastning.
  • Vår ambition är också att på ett tydligare sätt låta mer tematiska investeringsidéer (exempelvis specifika sektorer) få genomslag i våra portföljer.
  • Inom ränteplaceringar växer floran av mer illikvida placeringar, ofta med högre avkastningspotential än de traditionella alternativen. Vi ser över möjligheten att nyttja detta i våra fonder.

Vi avser att implementera dessa förändringar under de kommande månaderna, givetvis med hänsyn till de aktuella marknadsförutsättningarna. Det är vår tydliga ambition och övertygelse att dessa förändringar skapar ännu större möjligheter att generera en god avkastning i fonderna.

Precis som tidigare beskriver vi den löpande utvecklingen och förvaltningen i våra månadsbrev. Om du inte redan prenumererar och vill börja, eller har några andra frågor, tveka inte att höra av dig till din private banker.

/Mårten Gabrielsson, Asset class head, Multi Management