Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i informationsbroschyren för samtliga sverigeregistrerade fonder

Nedan information rör de informationsbroschyrer som finns publicerade på fondlistan, förändringen i informationsbroschyrerna träder i kraft den 30 december 2022.

Nya bilagor relaterade till regelverket SFDR: Som en del av implementeringen av en EU-förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR), kommer alla sverigeregistrerade fonder att ha sina hållbarhetsrelaterade upplysningar placerade i en bilaga i slutet av informationsbroschyren. Upplysningarna är obligatoriska för alla fonder som följer artikel 8 eller 9 i SFDR och kommer att ge en bättre bild av varje fonds hållbarhetsåtagande och anpassning till den så kallade taxonomin.