Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändring i SEB Rysslandfond, SEB Östeuropa ex Ryssland och SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag från och med januari 2021

Förvaltningen av våra Östeuropafonder kommer att överföras från AS SEB Varahaldus till SEB Investment Management AB den 1 januari 2021. Förändringen påverkar inte investeringsprocessen, avgifter eller fondernas risk och medför ingen kostnad för andelsägarna.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringen. Se tabellen nedan med andelsklasser och ISIN-kod för varje fond.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.

 

Fond

C EUR klass,
ISIN-kod

IC EUR klass,
ISIN-kod

UC EUR klass, ISIN-kod

C SEK klass,
ISIN-kod

C USD klass,
ISIN-kod

SEB Rysslandfond

LU0273119544

LU2158612874

LU1822878143

LU2030514173

LU0600309446

SEB Östeuropa ex Ryssland

LU0070133888

ingen LU1808746744 ingen ingen
SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag LU0086828794 LU2030514413 LU1822878572 ingen ingen