Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändring av basvaluta i SEB Pensionsfond

Vi kommer att ändra basvalutan i SEB Pensionsfond* den 15:e februari 2019. Den amerikanska dollarn kommer att ersättas av svenska kronan som fondens basvaluta.

Vi genomför förändringarna då fondens innehav huvudsakligen är noterade i svenska kronor och majoriteten av kunderna i fonden är investerade i fondens andelsklass C (SEK). Vi tror även att bytet av basvaluta innebär att fonden kan förvaltas mer effektivt. Vänligen notera att denna förändring inte kommer att ha någon påverkan på andelsklassernas valutor.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast kl. 13.00 den 13:e februari 2019.

*Fondens legala namn är SEB Fund 3 – SEB Pension Fund