Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonderna SEB Trygg Pension Nyttja och SEB Trygg Pension Spara likvideras

Fondbolaget SEB Investment management har beslutat att stänga SEB Trygg Pension Nyttja* och SEB Trygg Pension Spara**. Stängningen träder i kraft den 7 november 2022 för SEB Trygg Pension Nyttja och den 8 november 2022 för SEB Trygg Pension Spara.

Köporder från nya andelsägare kan inte läggas efter annonsering av denna artikel den 16 september 2022. Köp, byten och försäljningar kommer dock fortsatt att accepteras från befintliga andelsägare fram till datumet för stängningarna.

Eventuella kostnader relaterade till fondernas stängningar kommer att bäras av fondbolaget SEB Investment Management AB.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Informationsbrev

*Fondens legala namn är SEB Trygg Pension – SEB Trygg Pension Nyttja
**Fondens legala namn är SEB Trygg Pension – SEB Trygg Pension Spara

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyrer.