Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonderna SEB Asset Selection Opportunistic och SEB Diversified V8 avvecklas

Vi vill informera om att den extra bolagsstämma som ägde rum den 12 januari 2021 inte hade ett beslutsmässigt antal deltagare, och att den andra extra bolagsstämman (som inte hade detta som krav) den 28 januari 2021 fattade beslut om att avveckla fonderna.

Skälet till avvecklingarna är låg efterfrågan för fonderna från investerare. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att avveckling ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Eventuella kostnader relaterade till fondernas avveckling kommer att bäras av förvaltningsbolaget SEB Investment Management AB.

Likviden från avvecklingarna kommer att distribueras till andelsägarna så snart som möjligt efter att avvecklingarna genomförts. Försäljningslikviden sätts in på det konto som är anslutet till fondsparandet/depån. Avvecklingarna kan leda till skattekonsekvenser (beroende på individuell skattesituation, sparform och skattehemvist).

Se tidigare artikel från den 18 december 2020 för mer information.

Fondernas legala namn är SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection Opportunistic och SEB SICAV 3 - SEB Diversified V8.

Samtliga andelsklasser kommer att avvecklas, dessa inklusive ISIN följer nedan:

SEB Diversified V8

SEB Asset Selection Opportunistic

C (EUR), LU1524802888

C (EUR), LU0425994844

C (EUR) LTD, LU0425992988

C (H-CHF), LU0425995650

C (H-SEK), LU0425992632

C (H-NOK), LU0425995817

C (H-SEK) LTD, LU0204772700

C (H-SEK), LU0425994331

 

HNWC (EUR), LU1312081976

 

HNWC (H-SEK), LU0425994505

 

IC (EUR), LU0425994927

 

IC (H-CHF), LU0425995734

 

IC (H-JPY), LU0425995577

 

IC (H-NOK), LU0425995908

 

IC (H-SEK), LU1312082271

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.