Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonden SEB Alternative Fixed Income avvecklas

Vi vill informera dig om att andelsägarna vid en extrainkallad bolagsstämma i Luxemburg har fattat ett beslut om avveckling av fonden SEB Alternative Fixed Income som är en delfond av SEB SICAV 2.

Fonden stängdes för köp och inlösen av andelar den 16 mars 2020 och avvecklingsprocessen påbörjades den 25 mars 2020.

Bakgrunden till beslutet är en konsekvens av en fortsatt utmanande marknad för fondens investeringsstrategier och att vi bedömer att detta inte kommer att förändras framöver.

Efter avvecklingen kommer du att få en betalning som motsvarar värdet av dina fondandelar. Vår målsättning är att utbetalningen ska ske i mitten av april 2020. Försäljningslikviden sätts in på det konto som är anslutet till ditt fondsparande/din depå. Avvecklingen kan leda till skattekonsekvenser för dig (beroende på individuell skattesituation, sparform och skattehemvist).

Har du ytterligare frågor kring avvecklingen är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, ringa Telefonbanken på telefon 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.