Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Extra bolagsstämma och handel stoppas i fonderna SEB Asset Selection Opportunistic och SEB Diversified V8

En extra bolagsstämma är planerad att hållas den 12 januari 2021. På den extra bolagsstämman kommer andelsägarna att fatta beslut kring om fonderna SEB Asset Selection Opportunistic och SEB Diversified V8 ska avvecklas.

Förslaget om avveckling grundas på låg efterfrågan för fonderna. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att avveckling ligger i andelsägarnas bästa intresse. Information kring beslutet samt konsekvenser av detta kommer att publiceras på denna hemsida.

Om du som andelsägare önskar rösta på den extra bolagsstämman, vänligen meddela detta genom e-post till: sebluxlegalfunds@sebgrop.lu.

Om du önskar utföra handel i fonderna gäller följande tider:

  • 18 december 2020 kl 15:30, fonderna stänger för köp
  • 11 januari 2021 kl 15:30, fonderna stänger för inlösen

Fondernas legala namn är SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection Opportunistic och SEB SICAV 3 - SEB Diversified V8.

Samtliga andelsklasser är berörda, se andelsklasser och ISIN-koder nedan.

SEB Diversified V8

SEB Asset Selection Opportunistic

C (EUR), LU1524802888

C (EUR), LU0425994844

C (EUR) LTD, LU0425992988

C (H-CHF), LU0425995650

C (H-SEK), LU0425992632

C (H-NOK), LU0425995817

C (H-SEK) LTD, LU0204772700

C (H-SEK), LU0425994331

 

HNWC (EUR), LU1312081976

 

HNWC (H-SEK), LU0425994505

 

IC (EUR), LU0425994927

 

IC (H-CHF), LU0425995734

 

IC (H-JPY), LU0425995577

 

IC (H-NOK), LU0425995908

 

IC (H-SEK), LU1312082271

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.