Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Erbjudande om inlösen till andelsägare i SpotR

Som tidigare meddelats har fondbolaget för den börshandlade fonden SpotR TM1 fattat beslutet att likvidera fonden. Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma den 22 februari 2019 och baserades på att fonden har blivit för liten för att förvaltas effektivt.

Det innebär att de tre börshandlade fonderna (ETF:erna) SpotR OMXS30, SpotR Bear OMXS 30 och SpotR Bull OMXS30 inte längre är noterade och kan handlas. Marknadsexponeringen är stängd och hela fondförmögenheten är placerad på ett bankkonto.

Enligt den formella likvideringsprocessen betalas värdet av andelarna ut till andelsägarna när likvidationen är genomförd. Eftersom denna process kan ta sex månader eller mer så har SEB beslutat att erbjuda samtliga investerare möjligheten att lösa in sina andelar i förtid. Inlösenpriset baseras på NAV-kursen per den 25 februari, den dag som fonderna stängdes.

Ett brev kommer att gå ut till samtliga andelsägare inom den närmaste veckan med mer information om erbjudandet.