Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Betalningar till andelsägare i SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK-Lux

Handeln i fonden SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux* stoppades den 4 juni 2019 och fonden började därefter avvecklas.

Fonden är en matarfond vars innehav främst investerades i mottagarfonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund, som i sin tur annonserade en obligatorisk inlösen av samtliga andelar i fonden. Detta medförde att vi var tvungna att stänga och avveckla SEB Emerging Markets Företags obligationsfond C SEK – Lux* eftersom innehavet i denna främst bestod av andelar i mottagarfonden.

Kunder som har investerat i SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux kommer att få en betalning som motsvarar värdet av innehavet vid tidpunkten för fondens avveckling. Den första delen av betalningen sker den 2 juli 2019. Det dröjer sedan ytterligare några dagar innan beloppet når kundernas konto.

Nästkommande betalning, som vi räknar med blir den sista, är planerad till mitten av juli. Vi kommer med ytterligare information så snart denna utbetalning sker.

För mer information läs tidigare artikel den 5 juni

 

*Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund, en matarfond registrerad i Luxemburg.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/bors-finans/fondlista.