Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avgiftssänkning i tre indexfonder

Måndag den 3 december 2018 sänker fondbolaget SEB Investment Management AB den gällande årliga förvaltningsavgiften med 0,15 procentenheter för vissa andelsklasser i tre indexfonder.

De berörda fonderna är SEB Europa Indexfond - Lux, SEB USA Indexfond – Lux och SEB Sverige Indexfond. Av nedanstående sammanställning framgår vilka andelsklasser som är berörda, inklusive detaljerad information om andelsklasserna, samt den nya avgiften.

Andelsklasser i SEB Europa Indexfond och SEB USA Indexfond:
SEB Europa Indexfond C EUR - Lux
Legalt namn: SEB Fund 1 - SEB Europe Index Fund C (EUR)
ISIN: LU0030164395
Ny avgift: 0.25 procent

SEB Europa Indexfond C SEK - Lux
Legalt namn: SEB Fund 1 - SEB Europe Index Fund C (H-SEK)
ISIN: LU1548800892
Ny avgift: 0.25 procent

SEB USA Indexfond C SEK - Lux
Legalt namn: SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund C (H-SEK)
ISIN: LU1548801270
Ny avgift: 0.25 procent

SEB USA Indexfond C USD - Lux
Legalt namn: SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund C (USD)
ISIN: LU0268529194
Ny avgift: 0.25 procent

SEB USA Indexfond D USD - Lux utd
Legalt namn: SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund D (USD)
ISIN: LU0047323166
Ny avgift: 0.25 procent

Andelsklasser i SEB Sverige Indexfond:
SEB Sverige Indexfond A
ISIN: SE0002593673
Ny avgift: 0.25 procent

SEB Sverige Indexfond B utd
ISIN: SE0004867067
Ny avgift: 0.25 procent