Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ändringar i SEB Modern Aggressive Fund och SEB Modern Growth Fund

Vi kommer att genomföra ändringar i SEB Modern Aggressive Fund och SEB Modern Growth Fund. Dessa förändringar träder i kraft den 1 mars 2019.

Som andelsägare har du alltid rätt att lösa in dina andelar, utan avgift, om du inte längre vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast kl. 10.30 den 20 februari 2019.

Sammanfattning av förändringarna:

  • Svenska kronor kommer att ersätta euro som basvaluta i SEB Modern Growth Fund och SEB Modern Aggressive Fund. Följaktligen kommer SEK-andelsklasserna inte att valutasäkras framöver.
  • Andelsklasser i euro och NOK kommer att använda partiell valutasäkring. Som en konsekvens av byte av basvalutan till SEK, vill vi införa partiell valutasäkring för att underlätta effektiv fondförvaltning.
  • PH (partial hedging, dvs. partiell valutasäkring) kommer att läggas till andelsklassernas respektive namn, detta gäller andelsklasser i euro och NOK.