Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Börshandlade fonder (ETF)

För aktiva placerare som vill utnyttja börsens svängningar

 • Möjligt att tjäna pengar i både upp- och nedgång på marknaden
 • Bra riskspridning
 • Finns med och utan hävstång

För aktiva placerare som vill utnyttja börsens svängningar

 • Möjligt att tjäna pengar i både upp- och nedgång på marknaden
 • Bra riskspridning
 • Finns med och utan hävstång

Börshandlade fonder passar dig som vill köpa och sälja i realtid, placerar på både kort eller och lång sikt och vill få möjligheten att utnyttja börsers svängningar. En börshandlad fond följer oftast ett under­liggande index, exempelvis ett aktie-, råvaru- eller ränteindex, och handlas på börsen precis som en aktie.

Handel med aktier innebär alltid en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. 

Börshandlade fonder går internationellt under namnet ETF:er (Exchange Traded Funds). Du kan investera i börs­handlade fonder (ETF:er) i både upp- och nedgång på marknaden och betalar en låg förvaltnings­avgift (courtage tillkommer). Väljer du en ETF med så kallad hävstång bör du se över din placering ofta, gärna varje dag. En hävstång ger dig möjligheten till hög avkastning men innebär också en högre risk för nedgång i placeringen.

Passar börshandlade fonder dig?

Läs följande påståenden och se om de stämmer på dig. Då kan du bättre avgöra om börshandlade fonder passar dig eller om du behöver fundera mer på hur du vill placera.

 • Du vill investera i en fond som följer utvecklingen i sitt underliggande index till en låg förvaltningskostnad.
 • Du vill få en bredare investering med större riskspridning och köpa ett enda värdepapper hellre än att till exempel investera i en enskild aktie.
 • Du vill kunna köpa och sälja fonden snabbt och enkelt i realtid på börsen, precis som med en aktie.
 • Du vill kunna investera även när marknaden faller.
 • Du som vill köpa börshandlade fonder med hävstång är införstådd med att de är mer komplexa och kräver mer kunskaper och tätare bevakning än traditionella fonder.

Så handlar du börshandlade fonder

Som kund hos SEB kan du köpa och sälja börshandlade fonder på internetbanken. För att kunna handla behöver du en depå. En depå kan du öppna helt kostnadsfritt på internetbanken.

Logga in och köp börshandlade fonder

Hitta fonder att investera i  börshandlade fonder

Så fungerar hävstång

En del börshandlade fonder har hävstång, vilket betyder att målet är att fondens värde ska stiga mer än index. Om en fond har hävstång 2 betyder det exempelvis att målet är att fondens värde ska stiga med 2 procent om index går upp med 1 procent. På motsvarande sätt minskar fondens värde med 2 procent om index går ner 1 procent. Placeringen ger alltså möjlighet till en avkastning som motsvarar den dubbla värdeförändringen, jämfört med en börshandlad fond (ETF) utan hävstång (förenklat exempel). Det här medför även att risken för en minskning av värdet ökar på motsvarande sätt. Eftersom hävstången justeras över tid gäller detta på daglig basis, inte sett över en längre period.

Finessen med hävstång är att den ger en möjlighet att uppnå en värdeförändring som är större än marknadens, både i uppgång och i nedgång. Men den ökade avkastningspotentialen innebär samtidigt en högre risk för dig som placerare.

Risker och skatter

Att investera i börshandlade fonder (ETF:er) förknippas med vissa risker som du bör vara medveten om. Det finns till exempel inget kapitalskydd eller andra kapitalgarantier. ETF:er följer oftast ett index som kan stiga eller falla. ETF:en kommer i stort sett följa indexets utveckling. Värdet på investeringen i en ETF kan alltså stiga eller falla och det finns ingen garanti att du får tillbaka det belopp du har investerat. Värdeminskningen kan resultera i att hela det investerade kapitalet går förlorat.

Hävstång

Placerar du i en ETF med hävstång är det extra viktigt att se över din placering ofta. Värdet på investeringen kan stiga respektive falla snabbare än index. Eftersom en ETF med hävstång strävar efter att avkasta exempelvis två gånger underliggande index så har du möjlighet till dubbel avkastning. Men du får inte glömma att risken samtidigt ökar med samma proportion - den blir också dubbel.

Valutarisk

Om fonden har innehav i aktier eller värdepapper som inte är noterade i svenska kronor uppstår en valutarisk, precis som i vanliga fonder. Vissa fonder väljer att eliminera hela eller delar av denna risk medan andra fonder väljer att inte göra det.

Köper du en ETF som är noterad i utländsk valuta kommer en valutaväxling ske. Så länge du har en placering i ETF:en kan din investering påverkas av eventuella kursändringar i den aktuella valutan.

Kreditrisk i swapbaserad ETF

De flesta ETF:er investerar direkt i de aktier som ingår i det underliggande indexet de ska följa. Beroende på vilket aktie-, råvaru- eller ränteindex den börshandlade fonden ska följa kan förvaltaren välja att använda sig av en swapbaserad replikering av det underliggande indexet. I dessa fall uppstår en kreditrisk mot fondens swapmotpart, vanligtvis en bank eller ett finansiellt institut.

För att kreditrisken ska vara reducerad så mycket som möjligt i dessa fonder ställer swapmotparten ut säkerheter till fonden som vanligtvis motsvarar minst 100 procent av den börshandlade fondens värde den dagen. Läs mer om val av metod och säkerställande i fondens produktblad och KIID.

Skatter

SEB eftersträvar att hålla informationen om skatter aktuell och riktig. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för förluster eller kostnader som kan uppkomma med anledning av detta. Informationen är allmän och är inte anpassad efter just din specifika situation.

Relaterat

Aktier – bli delägare

En sparform för dig som är beredd att ta en högre risk för chans till bättre avkastning.

Läs mer om aktier